Disputerade allmänläkare i RÖL

Här finns namnen på allmänläkare i Örebro län som disputerat. 

 

Peter Engfeldt

med avhandlingen “Phosphodiesterase in human adipose tissue”, Karolinska Institutet, 1982.

 

Dan Andersson

med avhandlingen “Diabetes mellitus in a defined population: a longitudinal study with special reference to early diagnosis, occurrence and mortality”, Uppsala universitet 1994 

 

Göran Falck

med avhandlingen  ”Acute and persistent Chlamydia pneumoniae infections in Swedish primary health care”, Uppsala universitet 1996

 

Gunilla Norrmén

med avhandlingen “To be or not to be Sick Certified with Special Reference to Physician and Patient Related Factors”, Uppsala universitet 2010. 

 

Inger Nordin Olsson

med avhandlingen “Rational drug treatment in the elderly: To treat or not to treat”, Örebro universitet, 2012