Svensk Förening för AllmänMedicin (SFAM), är en sektion i Svenska läkarsällskapet och en specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.  Föreningens verksamhet ämnar att på ett oberoende vis främja utbildning, forskning, kvalitet och utveckling inom specialiteten allmänmedicin. Se också hemsidan SFAM.se .

SFAM Örebro-Värmland är en av landets många lokalföreningar . Varje år sänder vi representanter från Örebro och Värmland till SFAMs nationella fullmäktigemöte. 

 

SFAM Örebro-Värmland bedriver sitt arbete främst genom den styrelse som tillsätts varje år vid årsmötet på hösten. Vi är representerade i olika sammanhang som rör utbildning, fortbildning, kvalitet och forskning i primärvården i Region Örebro län och Värmland.

 

I januari varje år arrangeras Allmänläkardagarna i Loka under högtidliga former. Ett tillfälle för länens allmänläkare att träffas, samtala och fortbilda sig.

 

Medlemskap är gratis det första året för ST-läkare.För mer information klicka här.

 

 

Vill du engagera dig mer? Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen!

 

Vi i styrelsen är:

 

Ordförande:

Maaike Giezeman

Maaike.giezeman@regionvarmland.se

Kassör:

Åsa Ludvigsson

Asa.ludvigsson@regionorebrolan.se

Sekreterare:

Gunilla Stenninger

Gunilla.stenninger@regionorebrolan.se

Medlemmar:

Christina Ledin

Christina.Ledin@regionvarmland.se

 

Madelene Hyttring

Madelene Hyttring@regionvarmland.se

 

Lydia Landh

Lydia.landh@regionorebrolan.se

 

Lisa Sprengel

Lisa.sprengel@regionvarmland.se

 

Tonny Castilla

Tonny.castilla@regionorebrolan.se

 

Mikko Hellgren

Mikko.hellgren@regionorebrolan.se

 

Jussi Rauma

Jussi.rauma@regionorebrolan.se