Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM),

är en sektion i Svenska läkarsällskapet och en specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.  Föreningens verksamhet ämnar att på ett oberoende vis främja utbildning, forskning, kvalitet och utveckling inom specialiteten allmänmedicin. Se också hemsidan SFAM.se .

SFAM Örebro-Värmland är en av landets många lokalföreningar . Varje år sänder vi representanter från Örebro och Värmland till SFAMs nationella fullmäktigemöte. 

 

SFAM Örebro-Värmland bedriver sitt arbete främst genom den styrelse som tillsätts varje år vid årsmötet på hösten. Vi är representerade i olika sammanhang som rör utbildning, fortbildning, kvalitet och forskning i primärvården i Region Örebro län och Värmland.

 

Varje år arrangeras Allmänläkardagarna i Loka under högtidliga former. Ett tillfälle för länens allmänläkare att träffas, samtala och fortbilda sig.

 

Medlemskap är gratis det första året för ST-läkare. För mer information klicka här.

 

 

 

Styrelsen 

 

 

 

Kalender: 

 

SFAM:s vetenskapliga kongress 2024 kommer att hållas i Uppsala  24-26 april med prekongress 23 april för ST-läkare

 

(LOKA-dagarna i höst den 18 och 19:e oktober 2024)

 

WONCA Europa Conference 2024  Dublin 25-28 september

 

NFGP-Nordisk Federation of General Practice The 23rd Nordic Congress of General Practice will be held on 11 to 14 of June 2024 in Turku . https://www.nfgp.org/