Välkommen till regionalt möte, som del i SFAM´s fortbildingsprojekt, 10 och 11 juni i Skoghall, Värmland

 

Mötesplatsen har valts för att hedra Värmlands enda FQ grupp som varit aktiv sedan 1990-talet på Skoghalls vårdcentral. Varför den finns, och vilka framgångsfaktorerna varit presenteras.

 

Hur går det till att ta allmänmedicinsk ledning över sitt jobb och fortbildning? Vilka erfarenheter har deltagarna? Framgångsexempel? Framgångsresultat beskrivs från Bergsjön och Borgholm. Hur påverkar de rekrytering?

Med detta som underlag blir frågan hur jobbet inklusive fortbildningen på kort och långsikt kommer att te sig i Värmland. Det blir frågan som vi kommer att avhandla i workshop på sena eftermiddagen och avsluta på förmiddagen följande dag. Uppslag, tankar och idéer tas tillvara. Från dem kan olika former av förslag konkretiseras till lämpliga utvecklingssteg för att rekrytering och fortbildning skall ta rejäl fart. Till exempel hur man kan utveckla en landningsbana för färdiga ST in i jobbet att ta professionell ledningen i jobbet och fortbildningen i allmänmedicin.

Slutet på andra dagens förmiddag sammanställs presentationer av tankar, för att först stämmas av mot Åke Åkessons och Christer Anderssons erfarenheter och ställningstagande av SFAM och DLF nationellt. Därefter vidare till SFAM Örebro-Värmland för bearbetning och förankring och presentation i olika lokala sammanhang inte minst för Region Värmland.

 

Se inbjudan och programmet här

 

Om du är intresserat i en kurs för FQ-grupp ledare i Stockholm i september, klicka här