Inbjudan till Kompetensvärderingskurs 22-24 september

Klicka här 

 

Välkommen till utbildning i kompetensvärdering

Kursen är grundkurs för den som ska vara värderare för Mitt-i-ST eller examinator för specialistexamen. ”Recertifiering” av SFAM:s värderare sker genom att gå kursen ”igen” efter ett par år. Den fungerar också som utvecklingskurs för handledare och studierektorer som arbetar med kompetensvärdering.

 

Kompetensvärdering i dialog med andra allmänläkare är grunden för utveckling av den egna professionella utvecklingen, och börjar med den egna reflexionen. Verktyg för kompetensvärdering presenteras och vi tränar under kursen.

Kurslitteratur: Instruktionen för examinator (och examinand) inklusive bilagor. Se SFAM:s hemsida under Specialistexamen – Instruktion (Notera särskilt Bilaga 1: Konsultationen. Dessutom rekommenderas Carl-Edvard Rudebecks artikel ”Att värdera allmänmedicinsk kompetens; Allmänmedicin 1:2018”. Knowles principer för vuxenlärande presenteras av Anders Lundqvist i Allmänmedicin 4:2018 under rubriken ”Uppgifter för lokalt fortbildningsansvariga läkare”.

För program se sidan 2

Välkommen!

Robert Svartholm

SFAM kompetensvärderingsråd

 

 

 

Kära SFAM-medlem,

 

Vi tittar tillbaka på en lärorik och trevlig digital utbildningsdag den 10 mars. Uppslutningen var stor och Olivia Landén lärde oss mycket nyttigt om sexologi som är användbar i den allmänmedicinska vardagen. Hennes presentation och faktablad har skickats ut per mail. De finns även på vår lokalförenings hemsida www.sfamorebrovarmland.se .

På utbildningsdagen visade vi även bilder på pristagarna för 2020. För er som inte var med: i Örebro fick vår kära tidigare styrelsemedlem Gunilla Stenninger priset ”årets bästa allmänmedicinska insats”. Den hade hon förtjänat många gånger om tidigare men nu kunde den tilldelas henne utan jäv. Också mycket välförtjänat gick priset i Värmland till Marjola Kock som är distriktsläkare och chef på Svea Vårdcentral i Säffle. Kunskapens ljus, priset för årets handledare, utdelades i Örebro till Anders Hagvall och i Värmland till Lars Block. Gratulerar, och tack för era insatser! Utan bra handledare får vi inga bra nya specialister. 

Vi hoppas förstås att kunna dela ut priserna ”in real life” på Loka igen nästa år. Vi är obotliga optimister och börjar snart planera inför detta. Kom gärna med förslag, särskild om ni har ett ämne som är av intresse eller ni har hört en föreläsare som var särskild bra och intressant.

De som var med på Loka mötet 2019, där vi hade temat forskning i primärvården på programmet, kanske kommer ihåg att Mikko Hellgren bad oss fylla i enkäter om vår kännedom om SVF remiss-indikationer. Han lovade återkomma med resultaten och vi fick mail från honom att artikeln är publicerat. Ni kan läsa den genom att följa denna länk: 1880074 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2021.1880074

För er som törstar efter fler utbildningstillfällen, har vi samlat en översikt över SFAMs planerade aktiviteter:

  • Vi anordnar en kurs i kompetensvärdering som organiseras som internat 22-24 september på hotell Gustaf Fröding i Karlstad. Kursen är grundkurs för den som vill bli värderare för Mitt-i-ST och examinator för specialistexamen i allmänmedicin. Den fungerar också som fördjupningskurs för handledare, studierektorer och andra specialister i allmänmedicin med intresse för utbildning. Ni kan läsa mera om kursen och anmälan på https://sfam.se/nyheter/kuser-i-kompetensvardering/
  • På nationell nivå finns ”SFAMs fortbildningssatsning”. Det är en mötesserie med allmänmedicinskt angelägna ämnen på torsdagar, jämna veckor, 12.05-12.55 med fördjupande dialog 16.00 – 17.00. Mötena sker på Zoom. Lunchmötet och fördjupningsföreläsningen kommer att spelas in och kan sedan ses på Svenska Läkaresällskapets hemsida. Länk finns också nedan i listan över genomförda seminarier. https://sfam.se/foreningen/organisation/sfam-projekt/

 

  • Det finns även möjlighet på nationell nivå att vara med i en grupp som arbetar via principen ”kollegial dialog online”. Det är en fortbildningsmodell som inspirerats av FQ-grupper och Balintgrupper, men som bygger på distansmöten (videokonferens). Detta möjliggör möten mellan kollegor från olika regioner, oberoende av avstånd. Arbetssättet kan också minska startsträckan och ställtiden och underlätta för kollegial fortbildning att verkligen bli av. https://sfam.se/dialog/

Avslutningsvis vill vi meddela att du som är medlem i SFAM nu även automatisk är medlem i Svenska Läkarsällskapet (SLS), vilket kan vara bra att veta om du vill delta i deras konferenser eller vill ansöka om fonder.

 

Vänliga hälsningar från styrelsen SFAM Örebro-Värmland,

Värmland: Madelene Hyttring, Christina Ledin, Lisa Sprengel, Lisa Sallmén, Maaike Giezeman

Örebro: Åsa Ludvigsson, Hanne Carlsson, Jussi Rauma, Lydia Landh, Mattias Engström

 

  

 

 

 

Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM),

är en sektion i Svenska läkarsällskapet och en specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.  Föreningens verksamhet ämnar att på ett oberoende vis främja utbildning, forskning, kvalitet och utveckling inom specialiteten allmänmedicin. Se också hemsidan SFAM.se .

SFAM Örebro-Värmland är en av landets många lokalföreningar . Varje år sänder vi representanter från Örebro och Värmland till SFAMs nationella fullmäktigemöte. 

 

SFAM Örebro-Värmland bedriver sitt arbete främst genom den styrelse som tillsätts varje år vid årsmötet på hösten. Vi är representerade i olika sammanhang som rör utbildning, fortbildning, kvalitet och forskning i primärvården i Region Örebro län och Värmland.

 

I januari varje år arrangeras Allmänläkardagarna i Loka under högtidliga former. Ett tillfälle för länens allmänläkare att träffas, samtala och fortbilda sig.

 

Medlemskap är gratis det första året för ST-läkare. För mer information klicka här.