INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE SFAM ÖREBRO VÄRMLAND

 

 

Fredag den 9/10 kl. 16.00

Digitalt möte via ZOOM

 

Vi bjuder alla allmänläkare och ST-läkare i Allmänmedicin inom Örebro och Värmlands län till digitalt årsmöte.

 

PROGRAM 

16.00-17.00 SFAM Örebro-Värmlands Årsmöte.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet.

ZOOM laddas ned automatiskt när du klickar på länken på datorn, om du vill vara med på telefon behöver du ladda ned ZOOM-appen först.

 

Vi välkomnar dig som vill ha information om SFAM och vill känna delaktighet i vår föreningsverksamhet till detta öppna möte!

 

OBS: Enbart SFAM-medlemmar har rösträtt. Du kan bli medlem genom att anmäla dig på https://sfam.se/bli-medlem/, för ST-läkare är första året gratis.

 

Anmälan till:  Gunilla.stenninger@regionorebrolan.se eller madelene.hyttring@regionvarmland.se senast .

 

VÄLKOMMEN önskar styrelsen för SFAM Örebro-Värmland:

Värmland: Maaike Giezeman, Lisa Sprengel, Lisa Sallmén, Christina Ledin, Madelene Hyttring

Örebro:  Gunilla Stenninger, Lydia Landh, Jussi Rauma, Hanne Carlsson, Åsa Ludvigsson.

 

 

 

 

Kära kollegor och SFAM-medlemmar!

 

 

 

SFAM Örebro Värmland brukar skicka ut ett medlemsbrev ett par gånger per år. Under de väldigt speciella omständigheter vi just nu lever har styrelsen valt att skicka ut det här brevet till alla allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin i de två regionerna.

Coronaåret 2020 har gjort det nödvändigt för alla att göra uppoffringar. Vi som arbetar i vården har upplevt en helt annorlunda arbetsvardag än vi någonsin upplevt.  Kanske kan vi ändå hoppas på att pandemin tydligt visat vilken viktig del av samhället sjukvården är?

I styrelsen för SFAM Örebro-Värmland har vi fortlöpande diskuterat föreningens roll och våra aktiviteter. Naturligtvis hade vi hoppats kunna upprepa förra årets upplägg på årsmöte där en mix av utbildning och årsmötesförhandlingar gjorde att vi glädjande nog kunde se fler deltagare än någonsin på årsmötet. Med de riktlinjer som våra regioner nu har vad gäller utomlänsresor och utbildning måste vi tyvärr inse att det inte går att genomföra. Årsmötet kommer därför att hållas digitalt 9 oktober klockan 16 via Zoom. Separat kallelse kommer och vi kommer att skicka ut en länk före mötet. Alla är välkomna att delta även om naturligtvis bara medlemmar har rösträtt.  Vi bedömer det inte som möjligt att kombinera årsmötet med utbildningsinsats i år.

Vi har skjutit på beslutet om allmänläkarmötet i Loka men tvingas nu fatta beslutet om att mötet i nuvarande form inte kommer att genomföras. Kanske kommer vi i stället att kunna erbjuda ett kortare digitalt utbildningsmöte. Utbildning är en hjärtefråga för SFAM och vår professionella utveckling är viktigare än någonsin i tider som dessa.  Mer information kommer efter årsmötet.

Vi vill däremot INTE ställa in utdelandet av de priser som traditionsenligt delats ut vid Lokadagarna. Även om firandet inte blir på samma sätt för 2021 års pristagare vill vi uppmärksamma allmänmedicinska insatser och ber er därför komma med förslag på pristagare för Bästa allmänmedicinska insats. Madelene Hyttring i Värmland och Åsa Ludvigsson i Örebro tar emot nomineringar. Som tidigare ber vi också ST-läkarna att utse en värdig pristagare för utmärkelsen ”Kunskapens Ljus”.

Nöden är uppfinningarnas moder och pandemin har givit inspiration till nya sätt att mötas. Till de innovationer man kan hoppas är här för att stanna hör de digitala torsdagsmötena som SFAM anordnat med fokus på covid 19 i ett allmänmedicinskt perspektiv.  Du hittar mer information om de här mötena på SFAMS https://sfam.se/ eller Läkarsällskapets hemsida. Personligen tycker jag de här webinarierna inneburit inspirerande möten med kollegor från hela landet.

Väl mött på nätet i olika former under hösten!

 

 

SFAM Örebro Värmlands styrelse genom Christina Ledin

 

 

 

 

 

 

Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM),

är en sektion i Svenska läkarsällskapet och en specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.  Föreningens verksamhet ämnar att på ett oberoende vis främja utbildning, forskning, kvalitet och utveckling inom specialiteten allmänmedicin. Se också hemsidan SFAM.se .

SFAM Örebro-Värmland är en av landets många lokalföreningar . Varje år sänder vi representanter från Örebro och Värmland till SFAMs nationella fullmäktigemöte. 

 

SFAM Örebro-Värmland bedriver sitt arbete främst genom den styrelse som tillsätts varje år vid årsmötet på hösten. Vi är representerade i olika sammanhang som rör utbildning, fortbildning, kvalitet och forskning i primärvården i Region Örebro län och Värmland.

 

I januari varje år arrangeras Allmänläkardagarna i Loka under högtidliga former. Ett tillfälle för länens allmänläkare att träffas, samtala och fortbilda sig.

 

Medlemskap är gratis det första året för ST-läkare. För mer information klicka här.