SFAM Örebro-Värmland Allmänläkardagar med tema

”I Gränslandet” har igen varit lärorika och inspirerande.

 

SFAM Örebro-Värmland arrangerade 15-16 januari 2020 sina välbesökta fortbildningsdagar för allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin. Det var elfte året i rad på Loka Brunn och dagarna räknade i år cirka 150 deltagare. Traditionsenligt utdelades priser till förtjänta kollegor. Priset ”Bästa allmänmedicinska insats” går till den som uträttat särskilt betydelsefulla insatser i allmänmedicinens anda. ”Kunskapens ljus” utses av ST-läkarna till den som gjort särskilt betydelsefulla pedagogiska insatser som handledare eller på annat sätt. Priserna består av diplom och ett vandringspris.

 

Bästa allmänmedicinska insats i Värmland tilldelades Vendela Englund Burnett, Karlstad. Hon får priset för att hon med mod, kreativitet, envishet och engagemang under ett framgångsrikt yrkesliv utforskat allmänmedicinens olika roller som, läkare, handledare mentor och chef.

 

Motsvarande pris i Örebro län delas mellan Bengt Pettersson och Eva-Britt Jansson båda verksamma i Örebro. Bengt har under många årtionden varit en stöttepelare i på Olaus Petri vårdcentral. Fortsatt entusiastisk och engagerad, obotligt optimistisk med en flödande positiv energi med gedigna kunskaper och magnifikt minne om sina patienters personliga historia. En sann förbild som allmänläkare. Eva-Britt har under ett yrkesliv varit en stabil kraft för allmänmedicinen i länet. Omtyckt och respekterad genom engagemang, öppenhet, ärlighet och genom att alltid stå rakryggad. Aldrig ryggat för att ta krävande uppdrag i en mängd olika roller.

 

Kunskapens ljus tilldelades i Värmland Hans Erlandsson, verksam i Skoghall. Han har varit en uppskattad handledare under många år och skapat en trygg lärandemiljö för utbildningsläkare och studenter. Han handleder fingertoppskänsla och förtroende och skapar en positiv miljö för lärande och utveckling i bred bemärkelse.

 

I Örebro gick priset Kunskapens ljus till Sven Röstlund, Nora. Han har under många år ansvarat för allmänläkarnas fortbildning i länet och lagt ner ett stort arbete med det lokala kunskapsstödet och arbetet med att knyta ihop olika delar av sjukvården genom utarbetandet av lokala riktlinjer och vårdöverenskommelser.

 

Sedan några år tillbaka delar föreningen också ut priser till bästa ST-uppsats i respektive län. Priset består förutom av ett diplom också av ett resestipendium på 10.000 kronor att användas för deltagande i en utländsk kongress med allmänmedicinsk relevans. I Värmland gick priset till Linda Bodén Larsbrink, Sunne. Hennes arbete handlade om tillståndet Familjär hyperkolesterolemi och möjligheterna att upptäcka och behandla denna patientgrupp för att kunna insätta adekvat behandling.

 

I Örebro län gick priset till Åsa Lundgren, Örebro. Hennes arbete handlade om betydelsen av fysisk aktivitet vid behandling av patienter med utmattningssyndrom.

 

 

 

Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM),

är en sektion i Svenska läkarsällskapet och en specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.  Föreningens verksamhet ämnar att på ett oberoende vis främja utbildning, forskning, kvalitet och utveckling inom specialiteten allmänmedicin. Se också hemsidan SFAM.se .

SFAM Örebro-Värmland är en av landets många lokalföreningar . Varje år sänder vi representanter från Örebro och Värmland till SFAMs nationella fullmäktigemöte. 

 

SFAM Örebro-Värmland bedriver sitt arbete främst genom den styrelse som tillsätts varje år vid årsmötet på hösten. Vi är representerade i olika sammanhang som rör utbildning, fortbildning, kvalitet och forskning i primärvården i Region Örebro län och Värmland.

 

I januari varje år arrangeras Allmänläkardagarna i Loka under högtidliga former. Ett tillfälle för länens allmänläkare att träffas, samtala och fortbilda sig.

 

Medlemskap är gratis det första året för ST-läkare. För mer information klicka här.