Kommande möten för SFAM Örebro-Värmland

 

27 november 2018:        Årsmöte på Beaufors Hotell. Inbjudan.

 

16 och 17 januari 2019: Loka-dagar. Inbjudan kommer inom några veckor!