Styrelsen SFAM Värmland-Örebro 2018

 

 

 

 

Gunilla Stenninger

 

Ledamot

E-post: gunilla.stenninger@regionorebrolan.se

 

 

 

 

ÅSA LUDVIGSSON

 

KASSÖR 

E-post: asa.ludvigsson@regionorebrolan.se

 

 

 

 

 

 

 

 

MAAIKE GIEZEMAN

 

ORDFÖRANDE

E-post: maaike.giezeman@liv.se 

 
LYDIA LANDH

 

Ledamot

E-post: lydia.landh@regionorebrolan.se

Christina Ledin

 

LEDAMOT

E-post: christina.ledin@liv.se

 

  

HEIKO BOTMAN

 

ledamot

E-post: heiko.botman@regionorebrolan.se