Dokument

Styrelseinternat på Loka

Protokoll 160415


Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll från SFAM Örebro Värmlands årsmote 151117Årsmötesprotokoll 2014

Protokoll från SFAM Örebro Värmlands årsmote 141118

 

Artiklar etc

Helena Dreber om läkarens två f: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/09/Hur-ar-det-med-lakarens-tva-f-infor-allmanlakaryrket/